Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.6.2024, 8:22:52

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 14. 6. 2024
jasná obloha 20 °C 9 °C
jasná obloha, mierny severovýchodný vietor
vietorSV, 3.89m/s
tlak1017hPa
vlhkosť50%

Tiesňové linky

l

Navigácia

Obsah

História

1Veci a činy, ak nie sú napísané,
zahalí tma a padn
ú do hrobu zabudnutia,
avšak n
apísané, akoby znovu ožili.

Obec Záhradné je v okolí známa aj pod starým názvom SEDIKART. Je jednou z najstarších obcí šarišskej stolice. Bola založená v rovnakom období s Finticami, Kapušanmi, Tulčíkom a Chmeľovom. Najstaršia písomná zmienka o obci je v donácii kráľa Ladislava IV. z roku 1285.

Kráľ Ladislav IV. daroval dedinu s chotárom kláštoru augustiniánov vo Veľkom Šariši. Patrila mu až do 20. tých rokov 16. storočia. Potom ju postupne vlastnili rôzni šľachtici, v 19. storočí Dessewfiovci.

Územie obce podľa archeologických nálezov bolo osídlené už v časoch doby rímskej a následne slovanskej.

Pôvodné osídlenie obce bolo za potokom Mošurovanka, smerom k terajšiemu cintorínu. Tam bol i starý kostol. Zasvätený bol sv. Filipovi a Jakubovi. Tá časť, kde je teraz kostol sv. Štefana prvomučeníka, farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, fara a škola je novšia časť obce.

Koncentrácia priemyslu spôsobila koncentráciu obyvateľstva do miest a migráciu za prácou. Samotné územie obce ostalo naďalej poľnohospodárskym. Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby mala vážny dopad na kvalitu pôdy, vody a ochudobnila krajinu o mnoho prvkov pôvodnej prírodnej kultúrnej krajiny (medze, močiare,...). Kolektivizácia spôsobila mnohé negatívne javy v sociálnej oblasti - napr. oslabenie vzťahu k pôde, komunite, obci a rodinných zväzkov.

Pôvodne obec patrila k okresu Bardejov a k notariátu v Terni. Od roku 1910 patrí do okresu Prešov, notariát v Tulčíku.

V prvej svetovej vojne padlo 13 občanov obce. Mená padlých, uvedené v kronike obce: Ľudovít Štefančin, Ján Harčár, Rudolf Šitár, Ján Slavkovský, Juraj Poľaček, Štefan Bednár, Ján Škvarla, Štefan Demjan, Jozef Stach, Gabriel Tomko, Tomáš Demjan, Anton Tomko a Juraj Sabol tunajší rodák, ktorý bol učiteľom na Spiši.

V druhej polovici 19. storočia bol postavený liehovar veľkostatkárom. Vodou bol zásobovaný v dĺžke 2,5 km dreveným potrubím od "Barathury". Po úplnej pozemkovej reforme /parcelácii/ zanikol.

Okrem liehovaru koncom 19. storočia fungovala v obci tehelňa, mlyn a kameňolom.
Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.
Prvá pozemková reforma /parcelácia/ bola v r.1920, ďalšie v r.1924, 1927, 1929 a posledná v r.1931.

V roku 1925 bol založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý mal 27 členov. Veliteľom sa stal Ondrej Kolesár.

V roku 1930 mala obec 605 obyvateľov, ktorí žili v 126 domoch.

V októbri 1942 navštívil obec vynikajúci slovenský umelec akademický maliar Ľudovít Fulla.

Veľa fotografoval ľudový kroj aj maľoval. Z tohto obdobia je známy obraz "Mamka zo Sedikarta".Modelom mu bola nebohá vdova Anna Hudačková /Čapľová/.

2. septembra 1944 bola obec bombardovaná nemeckými lietadlami.

Obeťami sa stali 9 občania obce. Mená padlých uvedené v kronike obce: Štefan Kriš, Anna Krišová, Július Majerník, Anna Tomková, Štefan Rinďa, Ladislav Blaňar, Alojzia Palšová, Rudolf Palša a Rudolf Blaňar.

V medzivojnovom období 20. storočia nastáva postupné zvýšovanie úrovne obce v technickej aj kultúrnospoločenskej oblasti, ktoré pokračuje aj v ďalšom období.

Kultúrnospoločenská oblasť bola v obci zabezpečovaná prostredníctvom osvetovej činnosti, knižnice, premietaním filmov, divadelnými hrami, predstaveniami, vzdelávacími kurzami atď. Známy doma i v celom regióne bol detský folklórny súbor " HUŠARE ". Súbor nahral niekoľko programových pasiem v košickej televízií. Vrcholom činnosti bolo učinkovanie vo folklórnom filme „Z chlapčeka vojak“režiséra Martina Ťapáka.

Iné dôležité údaje o obci

Archeologické nálezy: určené Archeologickým ústavom SAV v Nitre.

1933 - v školskej záhrade rímska spona /4.stor.nášho let./.

1978 - pri kopaní základov kultúrneho domu sa našli: roh z tura divého, úlomok zásobnice z rímských čias /1.stor.n.l./, úlomky zásobníc z 9.stor.nášho letopočtu - už slovanské osídlenie.

Názov obce

Sedikart: do roku 1948
Do roku 1948 názov obce mal svoj postupný historický vývin. Presný vývin od roku 1773 uvádza Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Veda v publikácii Milan Majtán: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997).

Záhradné: od roku 1948

Vyhláškou Povereníctva vnútra zo dňa 11. júna 1948 číslo A-311/16-II/3-1948 o zmenách úradných názvov miest, obcí a osád na Slovensku bol zmenený doterajší názov obce Sedikart na nový názov obce Záhradné. Viď stranu 13 predmetnej vyhlášky, okres Prešov. Zmena názvu obce je uvedená v riadku 16.
Uvedenú vyhlášku Povereníctva vnútra podpísal povereník vnútra Dr. Okáli v.r.

Povereníctvo spravodlivosti spisom Č.31.013/1948-4 upozornilo na obsah tejto vyhlášky všetky súdy, úrady verejnej obžaloby a justičné ústavy aby ihneď po jej zverejnení vyznačili príslušné zmeny úradných názvov miest, obcí a osád v úradnom lexikone miest a obcí na Slovensku.

Následne Povereníctvo financií v Bratislave Výmerom číslo: 11.111/48-VIII/23. zo dňa 22. októbra 1948 zmenilo a ustanovilo nové názvy katastrálnych území.
Viď strana 15, 44./ Súdny okres: P r e š o v, poradové číslo 18./, Doterajší názov Sedikart, Nový názov Záhradné.