Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.5.2024, 8:40:56

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.91m/s
tlak1013hPa
vlhkosť58%
zrážky1.07mm

Tiesňové linky

l

Obsah

Iné

Starostlivosť o pôdu

Každý vlastník resp. nájomca musí obhospodarovať, udržiavať pôdu tak, aby bol dodržaný zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každý musí udržiavať pôdu v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.

Znečistenie životného prostredia

Ovzdušie

Konkrétne – každoročne opakujúci sa problém spaľovania zemiakových vňatí, ale rovnako aj iných zelených rastlinných častí, pokosených i nepokosených trávnatých porastov. Spaľovanie nedostatočne vysušených vňatí produkuje látky poškodzujúce zdravie, ako sú napríklad dioxíny. Tie sú výsledkom spaľovania aj plastov, igelitov, mikroténových vreciek, pneumatík a podobne.

To všetko je znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákona NR SR č.478/2002 Z.z. o ovzduší.

Spaľovaním v záhradách a na poliach je porušený aj zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a rovnako zákon NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch.

Tuhý komunálny odpad /TKO/

Z doterajších skúseností vyplýva, že najväčšiu zložku TKO tvorí organický (biologický) odpad – ako napr. odpad zo záhrad a kvetináčov, zo zelene, lístie, šupy zo zeleniny a ovocia... Všetky uvedené zložky sa dajú doma využiť na prípravu kompostu alebo priamo ako prirodzené hnojivo. Žiaľ iba malé percento obyvateľov obce uvedené zložky bioodpadu takto využíva. Väčšina si zvykla na pohodlný, ale nerozumný a pre obec predražujúci spôsob – vývoz na skládku. Máme však medzi nami aj nedisciplinovaných spoluobčanov, ktorí organický odpad (konáre, zvyšky poľnohospodárskych produktov...), ale aj iný odpad vyvážajú na verejné priestranstvá, ktoré bližšie nešpecifikujem, okolo miestnych vodných tokov, k lesu. A takto „pomáhajú“ životnému prostrediu vo vlastnom katastrálnom území a „vylepšujú“ estetiku obce. Poukazovanie na týchto nedisciplinovaných spoluobčanov nie je udávanie, ale snaha naučiť ich prispôsobiť sa normám platným pre nás všetkých.

Učme sa a opakujme si sami pre seba, že odpad patrí na skládku a nie vedľa cesty, do potoka, do lesa, k cintorínu. Zamyslime sa nad budúcnosťou a zodpovedne sa starajme o prírodu. Vážme a chráňme si prostredie, v ktorom žijeme, udržujme v ňom maximálny poriadok, lebo nikto cudzí nám tu poriadok robiť nepríde. Dospelí – buďme vzorom pre mladých. Dbajme o zdravie vlastné aj cudzie !!!