Dátum a čas

Dnes je utorok, 23.7.2024, 12:39:02

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 17 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.98m/s
tlak1017hPa
vlhkosť65%
zrážky0.88mm

Tiesňové linky

l

Navigácia

Obsah

Kancelária

Obecný úrad v Záhradnom, Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné (poschodie, č. dverí 37)

Ľudmila Bujnovská

Tel./ Fax : 051/455 77 25, e-mail: bujnovska@obeczahradne.sk

Pracovná náplň:
 • organizuje a zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie starostu, hlavného kontrolóra,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku so starostom obce a hlavným kontrolórom,
 • spravuje inventár úradu, obce
 • organizuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo spoločenského styku samosprávy a starostu obce,
 • vyhotovuje záznamy a zápisnice,
 • zhromažďuje a expeduje všetky materiály a podklady na rokovania orgánov obce,
 • vykonáva agendu v styku s poslancami a komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spojovú, spisovú, skartačnú, archivačnú a technickú službu vrátane prijímania a expedície pošty,
 • vykonáva agendu v súvislosti s prípravou zmlúv,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s informovanosťou verejnosti,
 • zabezpečuje archivačné služby na obecnom úrade,
 • podateľňa
 • pripravuje rozhodnutia o začatí podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase,
 • poskytuje informácie o obecnom úrade,
 • vykonáva činnosti súvisiace so zostavením, plnením, kontrolou rozpočtu obce,
 • vykonáva finančné vysporiadanie hospodárenia samosprávy obce a zúčtovanie vzťahov,
 • vyhotovuje a pripravuje podklady pre zostavenie záverečného účtu obce,
 • koordinácia ekonomiky a účtovníctva obce,
 • sleduje dodržiavanie účelovosti a dobu návratnosti poskytnutých dotácií, pôžičiek a prechodných finančných výpomoci,
 • vykonáva mzdovú a personálnu agendu pracovníkov úradu, poslancov,
 • zabezpečuje evidenciu majetku,
 • vedie evidenciu došlých faktúr,
 • vedie účtovnú agendu obecného úradu,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok, vedie ich evidenciu,
 • vedie evidenciu majetku obce, vykonáva inventarizáciu,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s poistením majetku obce,
 • vedie evidenciu obyvateľov, aktualizácia,
 • vedie evidenciu voličov, pripravuje a organizačno – technicky zabezpečuje priebeh volieb do orgánov samosprávy a volených ústredných orgánov,
 • vedie zoznamy domov a bytov na území obce, zabezpečuje ich očíslovanie súpisným a evidenčným číslom,
 • matrika – osvedčovanie podpisov a fotokópií listín, (zákon NR SR č.599/2001 Z.z.)
 • zabezpečuje bezhotovostné platby obecného úradu,
 • vykonáva správu daní z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady, správa dane za psa, za verejné priestranstvo (Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
 • pripravuje rozhodnutia na základe osobitných predpisov (umiestnenie výherných prístrojov,...)
 • výber ostatných poplatkov a ostatných príjmov obce v hotovosti,
 • pokladňa obce – agenda, operácie,
 • vedie účtovnú agendu ZŠ a školských zariadení,
 • vykonáva personálnu a sčasti mzdovú agendu pre ZŠ a školské zariadenia v obci,
 • vyhotovuje a eviduje štatistické výkazy,

 

Čo môžete vybaviť
 • daň z nehnuteľností
 • oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
 • potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností
 • poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 • daň za psa
 • pokladňa – všetky hotovostné platby
 • žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
 • prihlásenie k trvalému resp. prechodnému pobytu
 • potvrdenie o pobyte, účasti na pohrebe
 • ročný alebo trojročný rybársky lístok
 • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na stavbu
 • hlasovací lístok pre voliča

 

Úradné hodiny: Obecný úrad v Záhradnom

Pondelok:   7:30 - 12:00     12:30 - 15:30
Utorok:          Nestránkový deň
Streda:   7:30 - 12:00     12:30 - 17:00
Štvrtok:   7:30 - 12:00     12:30 - 15:30
Piatok:   7:30 - 12:00     12:30 - 14:00